Hjemmehjælp

Du bestemmer selv, hvem der kommer i dit hjem.

Har du brug for hjemmehjælp, kan du selv beslutte, om det er Privathjælpen eller kommunen, du ønsker til opgaven. Det er Myndighed ved visitator, der beslutter hvor meget hjemmehjælp, du kan blive visiteret til, men det er dig, der bestemmer, hvem der skal udføre opgaven. Dette er helt uden omkostninger for dig.

Vi har et utroligt godt samarbejde med kommunen. Vi tilbyder alt fra personlig pleje og sygeplejeydelser til praktisk hjælp i hverdagen.

Personlig pleje
Vi kan tilbyde hjælpe til alle typer personlig pleje – det være sig hjælp til bad, toiletbesøg, hårvask, pleje af hænder og fødder eller hvad der nu måtte være behov for.

Sygeplejeopgaver
Det kan eksempelvis være opgaver i forhold til medicinhåndtering og medicin administration, måling af blodtryk, blodsukkermåling og insulingivning, kompressionsbehandling samt sårbehandling.

Praktisk hjælp
Vi yder praktisk hjælp i hverdagen i form af bl.a. rengøring, indkøb, vasketøj, hjælp til måltider m.m.

Udover vores fastansatte personale, har vi et velfungerende tværfagligt samarbejde med f.eks. hjemmesygeplejen, dagcentre, ergo- og fysioterapeuter på lige fod med Kommunen.
Vi arbejder ud fra helhedspleje – det vil sige at både praktisk hjælp og personlig pleje i stort omfang varetages af den samme person. Det giver ro og stabilitet i hverdagen, at man kender de mennesker, der kommer i ens hjem.

Har du en anden leverandør til hjemmehjælp i dag, men ønsker at skifte til Privathjælpen, skal du kontakte Kommunens visitator og bede om at blive overflyttet. Myndighed/visitationen kan træffes på telefon: 96848315