Smiley til Privathjælpen

 

Tirsdag den 17. september havde Privathjælpen kontrolbesøg af Arbejdstilsynet. Formålet med besøget var at undersøge arbejdsmiljøet hos Privathjælpen. Der var fokus på både arbejdsmiljøet i vores lokaler på Gørtlervej og ude i borgernes hjem, hvor arbejdstilsynet var med på besøg hos flere af Privathjælpens borgere.

Efter besøget har vi modtaget en kontrolrapport (se nedenfor), hvor alt blev vurderet i den skønneste orden og vi fik derfor tildelt en grøn og smilende smiley.

 

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn

 

Arbejdstilsynet har den 17. september 2019 været på besøg hos Privathjælpen

v/Anne Kjærgaard på arbejdsstedet Gørtlervej 2C, 7600 Struer.

 

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Kim Andersen, samt sosuassistent

Tina Madsen.

 

Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af

arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.

 

Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at

I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre

år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød

smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på

Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan

læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på https://amid.dk/smiley.

 

Der er arbejdsmiljøforhold i virksomheden, som I kan justere. Derfor vil vi

sende jer en vejledning om:

forebyggelse af vold.

 

Heri vil der være anbefalinger til, hvordan I kan forbedre nogle konkrete

arbejdsmiljøforhold, eller information om arbejdsmiljøregler.

 

I har ikke pligt til at foretage jer yderligere som opfølgning på vores besøg.