Om os

Siden 2003 har Privathjælpen ydet personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i Struer Kommune. Vi er med vores mere end 40% andel af de visiterede hjemmeplejeopgaver, Danmarks største private leverandør målt på andelen af hjemmeplejeopgaver.

I dag er vi omkring 60 ansatte og vi hjælper ca. 350 borgere.

Vi beskæftiger Sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, Social- og Sundhedshjælpere, Servicemedarbejdere og elever. Vi arbejder konstant på at være Vestjyllands mest attraktive hjemmepleje,  både for borgere og medarbejdere. Vi ønsker også at være kommunens vigtigste samarbejdspartner.

Vi tilstræber den størst mulige stabilitet i vores hjælp til borgerne. Man har en fast kontaktperson, og det er vores fornemste opgave at sikre, at antallet af skiftende afløsere i hjemmet reduceres til et minimum.  Vi ønsker at borgerne føler sig trygge i hjemmet, Vi arbejder for at skabe gode relationer, rammer og genkendelighed, i samarbejde med borgere og pårørende.

Ved akut behov for hjælp, kan vi kontaktes døgnet rundt.

Privathjælpen arbejder på, at implementere FNs verdensmål for bæredygtighed i vores daglige arbejde og drift.