fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik hos Privathjælpen Struer og Holstebro.

De dataansvarlige virksomheder er:

Privathjælpen Struer CVR 44152053 Fælledvej 7, 7600 Struer

Privathjælpen Holstebro CVR 41436050 Dominovej 32, st. 2, 7500 Holstebro

 1. Behandling af persondata og formål

Hos Privathjælpen er vi dataansvarlige, hvilket betyder, at vi behandler dine personoplysninger og sikrer, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Da vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan dine personoplysninger behandles.

Privathjælpen behandler personoplysninger om dig, når du henvender dig til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

Behandlingen sker med hjemmel i:

 • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (a) samtykke
 • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (b) kontrakt/aftale
 • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (f) legitim interesse

1.1 Kunder

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

I enkelte tilfælde vil vi desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

1.2  Leverandører og andre samarbejdspartnere
Privathjælpen anvender en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.

For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.

Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

 1. Videregivelse af persondata
  I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.

Data behandles også af vores data behandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

 1. Samtykke
  I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 2. Kontakt via mail, hjemmeside og sociale medier
  Kunder, leverandører og samarbejdspartnere har mulighed for at kontakte os gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men sker oftest på i forbindelse med forespørgsler på ydelser eller afklaringer i forbindelse med kunde/leverandørforhold.

Når du kontakter os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

 1. Opbevaring og sletning af persondata
  Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 1. Sikkerhed
  For sikre de personligoplysninger vi er dataansvarlige for, har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har interne procedurer for korrekt håndtering af personoplysninger, det er kun medarbejdere med et arbejdsrelateret behov der har adgang til data og derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik.

Ovenstående procedurer og politikker revideres jævnligt.

 1. Dine rettigheder
  Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Call Now ButtonRing til Privathjælpen