fbpx

Praktisk hjælp

medarbejder støvsuger hos borger

Er du visiteret praktisk hjælp af Kommunen, så kan du vælge, at det er et fast plejeteam fra Privathjælpen, der kommer og hjælper dig.

Brug for praktisk hjælp?

Praktisk hjælp kan indebære mange forskellige ting – f.eks. hjælp til  at smøre eller varme mad til dig, tøjvask, tømme opvaskemaskine, daglig oprydning og rengøring.

Når du vælger Privathjælpen, som din leverandør, så er det helt uden omkostninger for dig, da Kommunen betaler for din hjælp.

Fordelen ved at vælge os er, at du altid kan tilkøbe hjælp  – den første gang får du 50% ekstra tid, så har du mulighed for at se, om du er tilfreds.

Alle kommuner har en rehabiliterende tilgang til de indsatser, der leveres, når nogen har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje, da det er i alles interesse, at du klarer mest muligt selvstændigt i hverdagen.

Kommunen er forud for vurderingen af behov for hjemmepleje, lovmæssigt forpligtet til jf. Lov om Social service § 83a, at tilbyde et kortere varigt rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre din funktionsevne og dermed nedsætte behov for hjælp efter § 83. Derfor vil alle der ansøger om hjemmepleje, og hvor der vurderes at være
potentiale for bedre funktionsevne, blive tilknyttet hjemmetræning, instruktion og / eller oplæring, så du kan genvinde og / eller forblive så selvstændigt som muligt i hverdagen.

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis du har brug for hjælp, så skal du kontakte Visitationen ved Struer Kommune på tlf. 96848315  eller ved Holstebro Kommune på tlf. 96114950.

Dernæst vil der komme en visitator på besøg hos dig, som vil vurdere dit individuelle behov for hjælp. Får du bevilget hjælp, så skal du blot oplyse, hvem du ønsker, at der skal hjælpe dig.

Vælger du Privathjælpen, så vil vi kontakte dig, så snart vi får besked fra Visitationen om, at du har valgt os som leverandør.

Call Now ButtonRing til Privathjælpen